Veiligheid

Afdrukken

Om de aansprakelijkheid te verminderen bij ongevallen is een controle op de veiligheid jaarlijks noodzakelijk en vanuit de overheid zelfs verplicht gesteld. Wij adviseren u en voeren controles uit betreffende de veiligheid.

U kunt kiezen uit de volgende werkzaamheden:

  • Risico-inventarisatie.
  • Risico- evaluatie.
  • Controle op de uitvoering.
  • Jaarlijkse inspectie.