Inspectie

Afdrukken

Bij inspectie wordt de kwaliteit van het dak beoordeeld.

Er kan gekozen worden voor een mondeling en/of schriftelijk verslag, waarbij per onderdeel,een rapportage met technische opbouw en een toekomstplanning wordt gemaakt.

Er ontstaat een duidelijk beeld van de levensduur van het dak en Dak Zuid geeft daarbij meteen een onderhoudsadvies aan.

Ook kunnen inspecties worden verricht in de garantieperiode om eventuele gebreken in beeld te brengen  die nog gereclameerd kunnen worden

  • Conditiemeting garantie-/niet garantieperiode.
  • Kwaliteitsniveaubespreking.
  • Bespreking van voorzieningen.
  • Financiële advisering voor de toekomst.
  • Premieverlaging verzekering.

.